Telefon:

720 812 022

Email

wetwsilesii@gmail.com

Katowickie centrum weterynarii w Silesii

Chorzowska 107, 40-101 Katowice
Wejscie od parkingu B7-B8